ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повноваження Мін’юсту з реєстрації та легалізації об’єднань громадян

Конституція України гарантує громадянам право на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод.

Міністерство юстиції України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року № 1577 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України", а також відповідно до чинного законодавства здійснює легалізацію:

  • всеукраїнських об’єднань громадян;
  • філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних ;
  • всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань;
  • благодійних організацій;
  • торгово-промислових палат.

Крім того, Міністерство юстиції здійснює реєстрацію Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

Порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських формувань визначають відповідні акти законодавства України.

Громадські організації

Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ "Про об’єднання громадян"

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 143 "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 "Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні".

Закон України від 24 травня 2001 року N 2436-III "Про організації роботодавців".

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до статті 17 Закону України "Про об’єднання громадян" громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення.

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 60