Реєстраційні данні та відомості


Громадська наукова організація вчених
Міждисциплінарна Академія Наук України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Міждисциплінарна Академія Наук України” (далі - Організація) є громадською науковою організацією, яка об’єднує вчених на основі спільності інтересів своїх членів для сприяння в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень у галузі міждисциплінарних наук та реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації - Громадська наукова організація вчених “Міждисциплінарна Академія Наук України”.

1.3. Скорочене найменування – ГНОВ «МАН України».

1.4. Назва англійською мовою – Interdisciplinary Academy of Sciences (IAS)

1.6. Громадська організація “Міждисциплінарна Академія Наук” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Статус: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію України та країн співдружності незалежних держав.

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.12. Юридична адреса Організації: м. Київ

Зареєстрована за адресою https://www.copytrust.ru/m_client.php на проекті «COPYTRUST»

/Files/images/logotip_nm/registratsiya/Рисунок1.jpg

https://www.copytrust.ru/m_register_info.php?pksr=true&rid=07N-4S-SK

Проект «COPYTRUST» разработан Инновационной Консалтинговой Компанией «РЕАЛАНТ» в начале 2009 года как сервис, транслирующий услугу электронного нотариата широкой аудитории пользователей Интернет.
Цель – создание единого ресурса, обеспечивающего весь комплекс автоматизированных услуг по защите интеллектуальной собственности и авторских прав в Интернет.
Для почтовых отправлений:
119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1А. Для ИКК «Реалант».
E-Mail: info@realant.ru
Телефон: +7 (495) 760-3707 в рабочие дни с 10 до 18 часов (Московское время)
Сайт: www.realant.ru

Гражданская ответственность перед клиентом застрахована на 1 000 000 (один миллион) рублей. Полис LQ 17030 №2332600 от 23/09/2010 Страховая группа «СПАССКИЕ ВОРОТА»;

Кiлькiсть переглядiв: 85