Членство в Міждисциплінарній Академії Наук

6.6. Індивідуальними членами Міждисциплінарної Академії Наук є

почесні академіки;

академіки;

член-кореспонденти;

професори;

доценти;

радники.

6.7. Почесними академіками обираються українські та іноземні вчені, які збагатили науку працями першорядного значення, створили загальновизнані наукові школи та зробили значний внесок у розвиток освіти, а також особливі заслуги перед МАН.

Академіками обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у вищих навчальних закладах, доктори наук, професори, які створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

На академічне вчене звання академіка можуть претендувати вчені (доктори наук, що мають ступінь, вчене звання професора) або раніше вибрані членом-кореспондентом МАН, такі, що внесли видатний внесок до розвитку вітчизняної науки. Прийом в дійсні члени МАН проводиться за рішенням Сесій МАН шляхом таємного голосування.

6.8. Член-кореспондентів обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які створили наукові школи, внесли значний внесок до розвитку вітчизняної науки визначними працями та постійно займаються підготовкою і вихованням наукових та науково-педагогічних кадрів.

На академічне вчене звання член-кореспондентів можуть претендувати вчені (доктори наук, що мають ступінь, вчене звання доцента, старшого наукового співробітника).

6.9. Професора обираються вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які внесли значний внесок до розвитку вітчизняної науки визначними працями та постійно займаються підготовкою і вихованням наукових та науково-педагогічних кадрів.

На академічне вчене звання професора можуть претендувати вчені (кандидати наук, що мають ступінь, вчене звання професора доцента, старшого наукового співробітника).

6.10. Доцента обираються вчені вищих навчальних закладів та наукових установ, які внесли внесок в розвиток вітчизняної науки працями за:

створення науково-практичних та методичних розробок;

розробку авторських програм і навчально-методичної допомоги для освітніх установ, що пройшли практичну апробацію;

активна участь в інноваційних процесах, дослідно-експериментальній роботі;

впровадження нових технологій, знань, систем управління.

На академічне вчене звання доцента привласнюється викладачам вищих і середніх навчальних закладів, висококваліфікованим фахівцям (кандидатам наук, що мають ступінь, вчене звання доцента, старшого наукового співробітника або без звання у тому числі і що не має вченого ступеня).

6.11. Радником Міждисциплінарної Академії Наук обираються фахівець, що активно співробітничає з Міждисциплінарної Академії Наук.

На академічне звання радника може претендувати бути будь-який фахівець без вчених ступенів та звань.

6.12. Академіки і почесні академіки обираються довічно. Вони можуть припинити членство в Академії за власним бажанням, шляхом подання відповідної заяви на адресу Президії Академії.

6.13. Порядок виборів визначається Положенням, яке затверджується Президією Академії.

6.14. Колективними членами Академії можуть бути вищі навчальні заклади, наукові установи та інші установи й організації, які сприяють її діяльності.

6.15. Індивідуальні члени Академії (однієї або кількох галузей науки) об'єднуються у відповідний спектр (Відділення) для вирішення завдань статутної діяльності Академії.

Кiлькiсть переглядiв: 86